Navigace

Obsah

Rozpočet Václavice

Daňové
56,46 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 6 474 220 Kč
Upravený rozpočet 6 494 220 Kč
Skutečné plnění 2 786 208 Kč
Plnění 42,90 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Daň z přidané hodnoty 3 650 000 3 650 000 1 608 236 44,06
Daň z příjmů práv. osob 1 250 000 1 250 000 496 287 39,70
Daň z příjmů fyz. osob placená plátci 900 000 900 000 474 034 52,67
Daň z nemovitých věcí 435 000 435 000 6 716 1,54
Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou 100 000 100 000 78 330 78,33
Daň z příjmů práv. osob za obce 64 220 64 220 64 220 100,00
Daň z hazardních her 50 000 50 000 31 628 63,26
Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon 20 000 20 000 5 962 29,81
Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky 4 000 24 000 20 795 86,65
Správní poplatky 1 000 1 000 0 0,00
Celkem 6 474 220 6 494 220 2 786 208 42,90
sestaveno ke dni 31. 5. 2021

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.